Услуги - Website Zdrami

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги

Ние предлагаме различни услуги:
І. Основни услуги:
1. Складиране.
2. Товарно-разтоварна дейност:
2
.1. Механизирана
2.2. Ръчна
II. Допълнителни услуги:
1. Складово-отчетна дейност - по желание.
2. Пакетаж и препакетаж.
3
. Разфасоване и разтегляне.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню